Sprawdzanie zdolności kredytowej odbywa się w oparciu o uzyskiwane dochody kredytobiorcy, jego bieżące wydatki oraz ewentualnie to ile występuje członków rodziny w gospodarstwie domowym. Wstępna analiza kredytowa jest bardzo szybka i pozwala nakreślić maksymalną wysokość kredytu o jaką może ubiegać się dany klient. Ostateczna decyzja jest uzależniona od informacji, które znajdują się we wniosku o kredyt.

Zdolność kredytowa a nasz dochód miesięczny

Wewnętrzna procedura sprawdzania zdolności kredytowej w banku polega na kalkulacji czy dany kredytobiorca ze swoimi dochodami oraz miesięcznymi stałymi wydatkami będzie w stanie spłacać terminowo ratę kredytu. Bank musi uchronić się przed ryzykiem kredytowym i stanem powiększania zadłużenia swoich klientów.
Kredytobiorca wypełnia wniosek o kredyt, w którym musi podać następujące informacje:

  • swoje wykształcenie – przy wykształceniu wyższym istnieje większa szansa na szybsze znalezienie pracy w przypadku jej utraty, stąd nieco „zwiększa” zdolność kredytową
  • wykonywany zawód oraz wysokość miesięcznych dochodów – należy je udokumentować przez przedstawienie umowy o pracę, wyciągów z rachunku bankowego (jeśli nie jest to rachunek otwarty w banku, w którym ubiegamy się o kredyt); w przypadku działalności gospodarczej książki przychodów i rozchodów, potwierdzenia o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz podatkami z US, ponadto należy dostarczyć do banku ostatnie rozliczenie roczne PIT; w przypadku takich świadczeń jak renta i emerytura a- dokument o otrzymaniu świadczenia lub jego waloryzacji
  • średnia miesięczna wysokość naszych wydatków – chodzi tu o stałe wydatki na czynsz, opłaty itp.
  • liczba członków rodziny – przy wyższej liczbie obniża się też nasza zdolność kredytowa

W przypadku kredytów gotówkowych procedura ubiegania się o nie jest krótsza, a wniosek często znacznie uproszczony. Jednak sprawdzanie zdolności kredytowej jest nieodłącznym elementem procesu kredytowego w bankach.