logo knfKomisja Nadzoru Finansowego (w skrócie KNF) stanowi organ administracji rządowej, który prowadzi nadzór nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, rynkiem kapitałowym, emerytalnym a także instytucjami płatniczymi, pieniądza elektronicznego, usług płatniczych czy kas spółdzielczych. Przewodniczącym komisji jest dr hab. Marek Chrzanowski (dane na rok 2018). Jest on powoływany na pięcioletnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów, który jednocześnie sprawuje nadzór na całą komisją. Została utworzona w roku 2006 celem zapewnianie rynkowi finansowemu bezpieczeństwa i stabilności. Jej zadaniem jest również ochrona interesów tych, którzy są jego uczestnikami oraz zbudowanie odpowiedniego zaufania na rynku finansowym.
Komisja Nadzoru Finansowego powołuje się na kilka zasad, którymi się kieruje:

  • profesjonalizm
  • niezależność
  • bezstronność
  • działanie w zgodzie z prawem
  • oraz otwarcie

KNF czyli stabilne funkcjonowanie rynku finansowego

Zgodnie z ustawą na mocy której KNF została powołana ujawnia ona informacje dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz wszelkich postępowaniach karnych. W ten sposób powstałą lista ostrzeżeń publicznych, którą można znaleźć na stronie internetowej komisji. Dzięki temu konsument może zabezpieczyć się przed nieuczciwą instytucją zgłaszając nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów finansowych . Dotyczy to także firm pozabankowych, które świadczą pożyczki internetowe. Choć KNF nie sprawuje bezpośredniego nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi to zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym nowelizującą przepisy kredytu konsumenckiego są one zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru. Rejestr ten udostępnia również KNF.

Obecnie zdecydowana większość instytucji pożyczkowych to uczciwe firmy, nie wpisane na listę ostrzeżeń KNF. Oferty ich produktów możemy znaleźć miedzy innymi na portalu http://citysniper.pl

Główną misją Komisji Nadzoru Finansowego jest stworzenie możliwości prawidłowego i stabilnego rozwoju rynku finansowego.