Schemat przedstawiający wagę
Zdolność kredytowa to najważniejszy czynnik decydujący o przyznaniu zobowiązania

Niejednokrotnie słyszymy od doradców bankowych zapewnienia, że jeśli posiadamy odpowiednią zdolność kredytową to nie będzie przeciwwskazań do otrzymania kredytu. Jest to niezmiernie ważne, jeśli nie najważniejszy, parametr, który decyduje o tym, na jaką kwotę zobowiązania finansowego możemy liczyć. Oznacza zaś możliwość kredytobiorcy do spłaty długu wraz z całkowitym kosztem jego obsługi,a zatem wraz z prowizją i odsetkami zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Jest to definicja zaczerpnięta z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawa Bankowego. Instytucje bankowe analizują ten czynnik by zminimalizować ryzyko kredytowe. Jest to normalne postępowanie, gdyż logicznym wydaje się fakt, że bank jako instytucja oferująca środki finansowe nie przekaże ich osobie, która nie będzie w stanie w przyszłości ich zwrócić. Dlatego wymaganie odpowiedniej zdolności kredytowej od potencjalnych klientów jest normalny postępowaniem zapisanym w ustawie o Prawie Bankowym.

Jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową pożyczkobiorcy

Podczas analizowania możliwość klienta do spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego banki biorą pod uwagę następujące czynniki:

  • wysokość oraz źródło uzyskiwanych dochodów potwierdzona odpowiednimi zaświadczeniami
  • aktualny stan zadłużenia (posiadane kredyt i pożyczki)
  • historia i wiarygodność kredytowa w bazach gospodarczych
  • średnie miesięczne stałe wydatki (np. czynsz czy inne opłaty)
  • liczba osób w danym gospodarstwie domowym
  • jeśli występują, to dodatkowe zabezpieczenia

Pożyczki bez zdolności kredytowej

Schemat przedstawiający mężczyznę skaczącego z monet
Jeśli nie posiadamy odpowiedniej zdolności łatwiej ubiegać się o pożyczkę pozabankową

Instytucje pozabankowe, podobnie jak te z sektora bankowego, które działają w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim są zobowiązane weryfikować zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Jednak z uwagi na to, że nie wymagają zaświadczeń o dochodach, a oferowane produkty o chwilówki na dowód, określa się je często mianem pożyczek bez zdolności. Możemy je znaleźć na stronie internetowej http://bezzdolnosci.pl. Choć tak naprawdę analiza możliwość do spłaty pożyczki odbywa się na podstawie informacji, które wnioskodawca zamieści w formularzu rejestracyjnym. Firmy pozabankowe nie świadczą z reguły zobowiązań osobom bezrobotnym, zatem takim, które nie posiadają żadnych środków do życia. Jednak nie podchodzą do oceny zdolności kredytowej tak restrykcyjnie jak banki. Dlatego, jeśli te drugie instytucje odmówiły nam pożyczki możemy spróbować aplikować o chwilówki online. Przyznawalność tego rodzaju zobowiązań jest wyższa, choć ich  maksymalne kwoty zwykle nie przekraczają kilku tysięcy złotych.