Kredytodawcy weryfikują zdolność kredytową potencjalnych klientów by uniknąć ryzyka niewywiązania się przez tych drugich z umowy. Dotyczy to przede wszystkim braku spłaty zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie. Oferowanie usług finansowych przez banki nierzetelnym kredytobiorcom może zagrażać wizerunkowi danej instytucji, co w przyszłości skutkuje mniejszą liczbą osób zainteresowanych ulokowaniem w niej swoich oszczędności. Dlatego banki w Polsce kładą szczególny nacisk na analizę sytuacji materialnej konsumentów, a w konsekwencji ich ocenę kredytową. Im wyższa zdolność do spłaty zobowiązania zgodnie z terminem, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania potrzebnych środków. Banki nie oferują kredytów bez zdolności, nawet jeśli pożyczkobiorca posiada „czyste konto” w poszczególnych bazach gospodarczych.

Zaświadczenie o dochodach jest zwykle niezbędne do zbadania zdolności kredytowej

Podczas weryfikowania zdolności kredytowej, wnioskodawca ubiegający się o zobowiązanie w sektorze bankowym winien dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów. Osoby, których predyspozycja finansowa jest na tyle wysoka, iż poradzą sobie by regulować comiesięczne raty kredytu uzyskują pozytywną ocenę kredytową.

Kobieta pracuje przy stoliku na laptopie
Pożyczki przez internet to szybki sposób na uzyskanie pieniędzy bez zaświadczeń o dochodach

Firmy z sektora pozabankowe, które udzielają zobowiązań finansowych przez internet zwykle nie wymagają zaświadczeń o dochodach. Informacje na temat zarobków, uzyskiwanych świadczeń czy innego rodzaju dochodów zamieszczane są we wniosku o pożyczkę. Z uwagi na to, że gotówkę można otrzymać niemal od ręki takie zobowiązania określa się mianem pożyczek lub kredytów bez zdolności kredytowej.

Zadłużenie a pożyczki bez zdolności kredytowej

Każdy konsument, który jest zwraca instytucji finansowej kredyt czy pożyczkę jest dłużnikiem. Dlatego samo bycie zadłużonym nie niesie za sobą negatywnego zabarwienia. Pożyczki bez zdolności są także oferowane dłużnikom, którzy regularnie zwracają swoje zobowiązanie finansowe. Możemy przeczytać więcej na ten temat posiłkując się stroną internetową http://finansowaparabola.pl/pozyczka-na-oswiadczenie-bez-badania-zdolnosci-kredytowej.html. W przypadku niewywiązania się z umowy kredytowej przez dłużnika prawdopodobieństwo na pozytywną ocenę jego wniosku o pożyczkę zdecydowanie maleje. Jedynym rozwiązaniem w tym wypadku są oferty prywatnych kredytów, pożyczek pod zastaw czy społecznościowych. Jednak wiele produktów jest tak wysoko oprocentowanych, że korzystanie z nich staje się po prostu zbyt kosztowne.