Kredytobiorca korzystający z usług banku lub innej instytucji finansowej zawsze musi być przygotowany na weryfikacje zdolności do spłaty zobowiązania finansowego. To nieodzowny etap procesu aplikowania o kredyt bowiem każdy kredytodawca chce mieć pewność, że pożycza pieniądze osobie wiarygodnej. To tak jak z zawieraniem każdej umowy, zarówno jedna jak i druga strona musi wykazać się rzetelnością oraz spełnić wobec siebie dane oczekiwania. Jednocześnie stanowi ona najważniejszy czynnik decydujący o przyznaniu kredytu lub pożyczki. Co zaś najważniejsze, sami konsumenci mogą ją poprawić by w przyszłości otrzymać potrzebne środki finansowe.

Czym jest zdolność kredytowa?

Każdy potencjalny klient banku winien wykazać możliwość do uregulowania zaciągniętego zobowiązania finansowego w terminie wraz z naliczonym kosztami jego obsługi. Właśnie tą możliwością jest zdolność kredytowa. Świadczy o wiarygodności kredytowej konsumenta i wpływa na ostateczny scoring czyli jego ocenę kredytową.

W jaki sposób analizowana jest zdolność kredytowa?

Kobieta siedzi przed laptopem i trzyma kartę kredytowąParametr ten bada się w dwojaki sposób, wykonując analizę ilościową i jakościową. Ta pierwsza opiera się na sprawdzeniu wysokości i źródła dochodów konsumenta, stopnia jego zadłużenia (jeśli posiada do spłaty inne kredyty lub pożyczki) oraz stałych miesięcznych wydatków z tytułu różnych opłat (czynsz, telefon, itp.).Najważniejszym czynnikiem jest oczywiście dochód bowiem to on pozwoli na prognozowanie przyszłej kondycji finansowej kredytobiorcy. Liczy się także fakt, na jakich warunkach zatrudniony jest klient – umowa o pracę, dzieło czy zlecenie, a może posiada własną działalność gospodarczą? Analiza jakościowa polega na zweryfikowaniu historii kredytowej konsumenta a także bierze pod uwagę takie czynniki jak wiek, stan cywilny czy wykształcenie. Dopiero zestawienie tych dwóch pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji materialnej przyszłego kredytobiorcy.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Konsumenci często nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą samodzielnie poprawić swoją wiarygodność kredytową. Muszą jednak robić to konsekwentnie, tak aby jawić się wobec instytucji finansowej jako klienci rzetelni i godni zaufania.

  • umowa o pracę – pewniejsza niż umowa o działo czy zlecenie; osoby pracujące na umowę zlecenie czy dzieło mają mniejsze szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki, jeśli zatem starają się o zobowiązanie finansowe powinny postarać się to zmienić
  • jak najmniejsze zadłużenie – banki (choć nie tylko one) preferują klientów, którzy uregulowali już swoje zadłużenie i mają „czyste konto”, dlatego zanim rozpoczną oni wnioskowanie o kredyt warto zwrócić dotychczasowe pożyczki i kredyty lub aplikować o konsolidację z dodatkową gotówką
  • niewielkie pożyczki spłacane w terminie – budowanie pozytywnej historii kredytowej to także regularne spłacanie swoich pożyczek i kredytów. Warto jednak decydować się na niewielkie sumy, które konsument będzie mógł zwrócić w terminie.

Instytucje bankowe nie świadczą kredytów bez zdolności kredytowej. Podobnie jest w przypadku firm pożyczkowych weryfikujących możliwości potencjalnych klientów do spłaty zaciągniętych zobowiązań. W branży pozabankowej istnieją oczywiście kredyty bez zdolności lecz wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, o czym można przeczytać n a portalu http://kredytbezzdolnoscikredytowej.pl.